Bírságolt a GVH: Megtévesztette a fogyasztókat a Telekom mobilnet-kampánya

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) legújabb döntésével 21,7 millió forintra bírságolta a Magyar Telekomot a fogyasztók megtévesztése miatt.

Újabb GVH eljárás hívja fel a figyelmet a fogyasztóvédelmi bírságok kockázatára, és körültekintő gyakorlat kialakításának és következetes alkalmazásának fontosságára a fogyasztói kommunikáció tekintetében. A Magyar Telekom megkapta tizedik fogyasztóvédelmi elmarasztalását tíz év alatt, mivel a hatóság szerint megtévesztően népszerűsítette ügyfelei között egyes mobilinternet-kedvezményeit, amelyeket hűségvállalás esetére kínált.

A Telekom kampányának üzenetei (pl. „50% kedvezményt kapsz mobilneted havidíjából 3 hónapon át, és még 30 GB mobil netet is díjmentesen belföldre 90 napra, ha 1 éves hűséget vállalsz mobil előfizetésedre a Telekom alkalmazásban”) azt a benyomást kelthették, hogy bármelyik előfizetője megkaphatta a kedvezményeket további egy évnyi hűségidő vállalásáért cserébe. Ehhez képest a lezárt (új előfizetőknek már nem elérhető) díjcsomaggal rendelkező előfizetők csak válhattak jogosulttá a kedvezményekre, ha új díjcsomagra tértek át. A GVH úgy is megtévesztőnek minősítette az üzenetet, hogy azt nem a nagy nyilvánosság felé terjesztette a cég, hanem csak viszonylag szűk előfizetői kör számára célzott, belső tájékoztatási csatornákon (pl. sms-ben és push üzenetekben). A Telekomnak az elmúlt tíz évben ez már a tizedik fogyasztóvédelmi bírsága volt a GVH-tól, amely például 2021-ben 310 millióra, 2020-ban 350 millióra büntette a távközlési szolgáltatót.

A GVH gyakorlatát és közleményeit szemlézve azt látjuk, hogy a bírságok összege széles korlátok közt mozog, és egyetlen szempontrendszer vagy iránymutatás alapján sem lehet teljes bizonyossággal előre jelezni annak mértékét. Transzparens viszont a bírságok kiszabásának menete és az, hogy a versenyhatóság milyen szempontok mentén hozza meg döntését a bírságról. A GVH bírságolási gyakorlatában1 fogyasztóvédelmi típusú eljárásban jelentős szerepet játsznak

  • a jogsérelem súlya,
  • az üzletfelek sérelmének köre,
  • a jogsértő állapot időtartama,
  • a jogsértéssel elért előny mértéke,
  • a jogsértő vállalkozás piaci helyzete, a verseny veszélyeztetettsége,
  • a magatartás felróhatósága,
  • a vállalkozás részéről az eljárást segítő együttműködő magatartás,
  • illetve a visszaesés, azaz a jogsértő magatartás megismétlése, gyakorisága.

A konkrét Telekom bírság esetét nézve a megtévesztett ügyfelek köre a már lezárt csomagok előfizetőire korlátozódott, míg a megtévesztő kommunikáció nem nagy költségvetésű, nyilvános kampány során hangzott el, hanem célzott fogyasztói körhöz jutott el, belső tájékoztatási csatornákon. A Telekom kampánya nem egy súlyosan megtévesztő próbálkozás volt, hanem megfelelt a piaci gyakorlatnak: a régebbi, lezárt díjcsomagokra általában nem lehet újabb hűségidőt vállalni, hanem az előfizetőiket ilyen kedvezményekkel motiválják új díjcsomagok választására. Másik oldalról viszont a Magyar Telekom a jogsértés idején a legnagyobb hazai szolgáltató volt, ráadásul sokszorosan visszaeső a fogyasztóvédelmi jogsértések terén.

Végül ki kell emelnünk, hogy a GVH eljárások várható lefolyásáról illetve a büntetések mértékének szempontjairól szóló összefoglalók nem lehetnek teljeskörűek, ahogy ez a tájékoztató is elsősorban az alkalmazott szempontok felvázolását szolgálja, de nem tud teljes előreláthatóságot nyújtani.

Véleményünk szerint hosszú távon továbbra is a lehetséges eljárások megelőzését érdemes fókuszba helyezni, elsősorban a fogyasztói kommunikáció és a szerződéskötésre irányuló eljárások előzetes értékelésével, illetve a GVH-val való kapcsolattartáshoz szakértői támogatás igénybevételével. Egy elhúzódó eljárás önmagában is teher a vállalkozásnak, annak kimenetelétől függetlenül.

1) Ez az összefoglaló nem teljeskörűen részletezi azokat a szempontokat, amelyek alapján a GVH meghatározza a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.), a Tpvt. III. fejezete, illetve valamennyi, az Fttv. eljárási szabályaira visszautaló, ezen szabályokra tekintettel alkalmazandó és a GVH hatáskörébe tartozó – fogyasztók illetve üzletfelek tisztességes tájékoztatását szabályozó – jogszabályi rendelkezések megsértése miatt indított ügyekben kiszabott versenyfelügyeleti bírság mértékét

kép: https://privatbankar.hu/

Facebook
Twitter
LinkedIn