DIGI és Vodafone kontra verseny

Érdekesen alakul a versenyhelyzet a magyar távközlésben 2022 végére. Néhány évvel ezelőtt elmondhattuk, hogy van egy minden piacon erős versenyző, inkumbens, sőt monopol múlttal, és lakossági piactól függően 30-45% piaci részesedéssel. A legnagyobb infrastruktúra, nagykereskedelmi és kiskereskedelmi szolgáltatási portfólió egyesült a Telekom kezében. A kisebb szolgáltatók különböző versenypolitikával tudtak ügyfélkört nyerni, de a teljes kiskereskedelmi szolgáltatás készletet – vezetékes hang és internet, mobil hang és internet, műsorterjesztés – valamint ezek nagykereskedelmi összetevőit és a szükséges infrastruktúra feletti felügyeletet csak a Telekom tartotta egy kézben.

A Vodafone a UPC 2019-es felvásárlása és többé-kevésbé sikeres integrálása révén teljes értékű versenytárssá nőtt, ráadásul úgy, hogy kiegészítő üzletágakat integrált, hiszen a UPC még 3G technológián nyújtott mobil internet szolgáltatása nem volt jelentős (kb. 110 ezer ügyfél), míg a Vodafone lakossági vezetékes szolgáltatások terén nem rúgott labdába. Az egyesülés így Magyarországon nem csökkentette a versenyt a részpiacokon, míg a háztartások jelentős részénél jelentős (2022 közepén közel 750 ezer előfizetés[1]) mobil-vezetékes csomagolt szolgáltatásoknál végre duopollá vált a piac.

A Magyarországon 2006-tól terjeszkedő DIGI eközben, versengő árazási politikájának és gyors hálózatfejlesztéseinek köszönhetően a Telekom és a Vodafone mögött jelentős szereplővé nőtte ki magát a vezetékes piacokon, jelenléte országosnak tekinthető, ráadásul erős szereplő a sugárzásos műsorterjesztés terén is. Hiányzott viszont a mobil üzletág, aminek történetét 2011-től a rádiófrekvencia pályázatokon való nem túl sikeres [2]részvételek szegélyezték. A két eljárásban 2034-ig megvásárolt 10+20MHz frekvenciablokk [3](1800 és 3600-3800 MHz) arra volt elegendő, hogy hosszas ingyenes tesztüzemet követően egy, a többi versenytárstól elmaradó minőségű és lefedettségű, nemzeti roaming megállapodások nélküli szolgáltatást tudott bevezetni, amellyel 2% alatti piaci részesedést gyűjtött. Menet közben felvásárolta a vezetékes hang és internet piacon szereplő volt inkumbens Invitel kiskereskedelmi üzletágát. Ez a felvásárlás két aktív versenytárs közt zajlott, amelyet a GVH is vizsgált, és hosszas eljárás végén, több bírsággal megtűzdelve[4], csak számos feltétel mellett engedélyezte a folyamatot. A felvásárlás révén a DIGI a vezetékes hang, internet és műsorterjesztési piacokon a Telekom kihívója lett, ugyanakkor a szereplők száma csökkent, a piaci koncentráció nőtt, a korábbi alternatív szolgáltató DIGI pedig inkumbens kötelezettségekkel szembesült.

A 2021-22-es évek a DIGI szemszögéből tulajdonosváltást hoztak, amikor a 4Ig kivásárolta a román RCS&RDS-t, majd a horizontális és vertikális növekedés időszaka következett, mivel az Invitel után a Magyarországon második legnagyobb infrastruktúrával rendelkező és jelentős nagykereskedelmi és B2B szolgáltató Invitechet is akvirálta az új tulajdonos. Mindemellett 2022 elejére az állammal kötött üzlet és tőkeemelések révén a korábban stratégiai állami tulajdonú Antenna Hungária Zrt is a tulajdonosi körbe került, amely hozta magával a Yettel 25% tulajdoni hányadát is. Jelenlegi struktúra szerint az AH leányvállalataiként sorakoznak a hazai távközlés kiemelkedő cégei, de már a közeljövőben az integráció tűnik valószínűnek.

Az Invitech és az AH az elektronikus hírközlési részpiacokon kevésbé érdekelt, az AH Mindig Tv Extra ügyfélköre a műsorterjesztési piacon 70-80 ezer fő [5]lehet, viszont az országos digitális földfelszíni televíziós- és analóg rádiós műsorterjesztés kizárólagos szereplője. Az Invitech felvásárlása erősítette leginkább a vállalatcsoport versenyhelyzetét a Telekommal szemben, de a mobil még mindig hiányzott. Ebben a helyzetben jelentették be a mobil infrastruktúrától leválasztott (Vantage Towers) Vodafone felvásárlásának szándékát. Az akvizíció révén a DIGI tulajdonosa – közösen az állammal – a mobil hang- és internet piacokon 26-27%, a vezetékes hangpiacon 16%, az internet piacon 21%, míg a műsorterjesztésben 19% részesedésű vállalatért fizetne mintegy 750 milliárd Ft-t.

Mit is jelent ez a versenyre nézve? A Vodafone integrált 4P szolgáltató, mint fentebb látható. Egy sikeres felvásárlás esetén a piaci második és harmadik szereplő egyesül a vezetékes hang és internet, valamint műsorterjesztés piacokon. Ezeken a piacokon csökkenne a verseny, a piaci koncentráció megugrana. A vezetékes hang és internet terén két országos, inkumbens szereplő maradna a regionális szereplők mellett, duopol piacot eredményezve, a műsorterjesztésben ráadásul a DIGInek nagy a sugárzásos piaci részesedése, az AH pedig a földfelszíni műsorterjesztésben kizárólagos szereplő.

A mobil piacon a verseny alig változna, mivel egy 2% körüli szereplő egyesülhet a piaci második-harmadikkal, azaz maradna három erős szereplő, bár a második és harmadik szereplő tulajdonosi körében szignifikáns átfedés alakulna ki, amely szintén versenyjogi kérdéseket vet fel. A csomagolt szolgáltatásokat tekintve a Telekom legfőbb kihívója váltana tulajdonost, miközben versenyhelyzete több oldalról is javulna. Ezek közül az inviteches és AH infrastruktúra feletti rendelkezést tartom a legfontosabbnak, amely nem csak a további országos kiskereskedelmi terjeszkedést támogatja, de az 5g hálózat kiépítését is. Összegezve a DIGI csoport versenyhelyzete egyértelműen erősödne, de több szolgáltatás piacán országosan a verseny csökkenhet, és nem kívánatos duopol piaci szituáció is kialakulhat.

Ebben a helyzetben különösen fontos lehet minden részlet a megállapodásban, valamint a versenyhatósági állásfoglalás is magyar (és akár nemzetközi) szinten.

[1] https://nmhh.hu/cikk/234020/Helyhez_kotott_piaci_jelentes__2018_IV__2022_II_negyedev

[2] https://www.hwsw.hu/hirek/62875/digi-nmhh-per-frekvenciaaukcio-5g-spektrum-communications-nv-kuria.html

[3] https://nmhh.hu/cikk/170832/NMHH_80_MHzet_nyert_el_a_34003800_MHzes_savban_ket_palyazo

[4] https://www.gvh.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2020-as-sajtokozlemenyek/20-millio-forintos-versenyhivatali-eljarasi-birsag-a-digi-re

[5] https://www.napi.hu/magyar-vallalatok/mindig-tv-antenna-hungaria-elofizetes-megujulas-fejlesztes-elofizetoszam.723319.html

Facebook
Twitter
LinkedIn