EGYIK UTOLSÓ DÖNTÉSÉVEL ÚJRASZABÁLYOZZA A GIGABITES HÁLÓZATOKAT AZ EURÓPAI PARLAMENT

Az elfogadás előtt álló Gigabit Infrastructure Act (GIA) a jelenlegi szélessávú költségcsökkentési irányelv helyébe lép azzal a céllal, hogy a gigabites hálózatok kiépítési költségeit csökkentse, a bürokratikus akadályok minimalizálása és a kiépítés gyorsítása révén. Lényeges eleme az infrastrukturális beruházások ösztönzése, illetve az EU hosszútávú digitális versenyképességének erősítése is.

A GIA közvetlenül minden tagállamra vonatkozik, anélkül, hogy a nemzeti jogba át kellene ültetni. A jogszabály számos minimum követelményt határoz meg, amelyhez képest az uniós tagállamok további intézkedéseket fogadhatnak el az országspecifikus körülményeik kezelésére, amennyiben azok megfelelnek a rendelet feltételeinek.

A bürokratikus akadálymentesítés főbb elemei az engedélyezési eljárások egyszerűsítése és az eljárási határidők érdemi rövidítése. A gigabites infrastruktúráról szóló törvény (GIA) magában foglalja az engedélyek megadásának hallgatólagos jóváhagyását, de a tagállamoknak lehetőségük lesz ettől eltérő adminisztratív intézkedéseket és egyeztető eljárásokat bevezetni a folyamatok felgyorsítása érdekében.

Emellett a Gigabit Infrastructure Act a költségek csökkentése és az implementáció gyorsítása érdekében megkönnyíti a hozzáférést számos fizikai infrastruktúrához, valamint egyszerűsíti a meglévő fizikai infrastruktúrák (pl. oszlopsor, antenna, torony, stb) megosztását is. A rurális területek ellátottságának kiterjesztése érdekében, ott, ahol más lehetőség nincs, a hozzáférési kötelezettség akár kereskedelmi épületekre is kiterjedhetne. Lényeges elem a hálózatüzemeltetők vagy közszolgáltatók által végzett építési munkák összehangolásának egységes szabályozása is.

A GIA lehetővé teszi a távközlési szolgáltatók számára, hogy az infrastruktúrájukhoz való fizikai hozzáférés biztosítása helyett nagykereskedelmi aktív hozzáférést kínáljanak, amennyiben ez a lehetőség már létezik az adott tagállamban.

A GIA emellett szabályozza majd az EU-n belüli hívások és SMS-k végfelhasználói díjait is a túlzó árazás elkerülésére, és ezzel együtt kivezeti a jelenleg hatályos árszabályozást is: a végfelhasználók 2029. január 1-jétől az EU-n belüli nemzetközi hívásokért és SMS-ekért ugyanazt az árat fizetik majd, mint a belföldi kommunikációért.

Az Európai Parlament plenáris ülése várhatóan 2024. április 23-án szavaz a kompromisszumos megállapodásról, amelyet követően az uniós tagállamokat képviselő Tanács várhatóan elfogadja a GIA-t, lezárva a jogalkotási folyamatot. A GIA a hatálybalépéstől számított 18 hónap elteltével lesz végrehajtható, bár bizonyos kötelezettségek esetében derogációt írnak elő, ami több időt biztosít a tagállamoknak a változásokra való felkészülésre.

Mindemellett a BEREC iránymutatást ad majd ki a részletszabályok alkalmazásához, míg az Európai Bizottságtól útmutató várható a meglévő fizikai infrastruktúrához való hozzáférés feltételeiről.

Facebook
Twitter
LinkedIn