Megújulhat a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szerződések uniós szabályozása

Az Európai Tanács és a Parlament ideiglenes politikai megállapodást ért el a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan. Az új irányelv most elfogadott szövegtervezete egyszerűsíti a jelenlegi szabályozást, erősebbé teszi a fogyasztóvédelmet, és egyenlő versenyfeltételeket teremt az online, telefonon vagy a távértékesítés egyéb formáin keresztül kötött pénzügyi szolgáltatások számára.

A 2002/65/EK irányelv (a továbbiakban: az irányelv) hatálybalépése óta eltelt 20 évben az EU-ban számos termékspecifikus szabályozás (így például a fogyasztói hitelekről szóló irányelv vagy a jelzáloghitel-irányelv) és horizontális jogszabály (például az általános adatvédelmi rendelet) lépett hatályba, amelyek újraszabályozták a fogyasztói jogok pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos több vonatkozását is, miközben jelentős kérdésekben az irányelv továbbra is fontos védőhálót nyújt (pl. kripto eszközök, nagy értékű befektetések). Technikai téren is változott a pénzügyi termékek kereskedése, pl. a faxgép idejétmúlttá vált, új típusú szolgáltatók és üzleti modellek jelentek meg, a pandémia pedig felerősítette az online kereskedelem szerepét ebben a szektorban is. Mindezek alapján 2022-ben az Európai Bizottság a jogszabályi keret egyszerűsítését és korszerűsítését határozta el a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezésével, a fogyasztói jogokról szóló, horizontálisan alkalmazandó irányelv keretein belül kezelve a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések releváns szempontjait.

A hatályon kívül helyezendő, a fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról szóló irányelv célja kettős volt: biztosítani a pénzügyi szolgáltatások szabad mozgását és fogyasztók magas szintű védelmét. Ez egy horizontális irányelv, tehát ha egy adott pénzügyi szolgáltatásra nincs termékspecifikus uniós jogszabály vagy más uniós horizontális szabályozás, az 2002/65/EK irányelv horizontálisan vonatkozik mindegyik létező vagy jövőbeli banki, hitel-, biztosítási, magánnyugdíj-, befektetési vagy fizetési jellegű szolgáltatásra, amelyre a szerződést távközlő eszközön keresztül (a kereskedő és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül) kötik vagy kötötték meg. Az új irányelv, a most létrejött megállapodás alapján, szabályozza majd a szerződést előkészítő tájékoztatást, egyes esetekben további elállási joggal ruházza fel a szerződő fogyasztót, illetve kezeli a nem kezdeményezett szolgáltatásokat és a kéretlen kommunikáció kérdését is.

A június 6-án létrejött politikai megállapodás tisztázza az új irányelv hatályát és „biztonsági hálóként” betöltött funkcióját is, különösen az ágazati jogszabályok hatálya alól kizárt, vagy az alá csak részben tartozó pénzügyi szolgáltatások esetében.

Az új irányelvre vonatkozó tervezet kiemelt területei:

  • teljes körű harmonizáció: valamennyi pénzügyi szolgáltatóra hasonló szabályok fognak vonatkozni és a fogyasztók számára ugyanazon minimális jogokat fogják biztosítani minden tagállamban;
  • szerződéskötést megelőző tájékoztatás: egységes lesz (az egyes tagállamok szigorúbb szabályozásának megengedésével), hogy a szerződéskötést megelőző tájékoztatást legalább milyen terjedelemben, hogyan és mikor kell megadni, beleértve azt is, hogy az elektronikus kommunikáció tekintetében mikor és milyen – a fogyasztók által ténylegesen megérthető -módon kell a tájékoztatást megadni;
  • elállási jog: az elállási jog megerősítése: az elektronikus úton távollévők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződés esetére a kereskedőnek biztosítania kell egy elállási gombot/funkciót annak érdekében, hogy az elállás ne legyen bonyolultabb a szerződéskötésnél, valamint a szerződéskötést megelőző tájékoztatás időpontjához kapcsolódóan a kereskedő értesítést küld az elállási jogról abban az esetben, ha a szerződéskötést megelőző tájékoztatás a szerződés megkötése előtti egy napon belül érkezik meg;
  • tisztességes online magatartás: a módosítás speciális szabályokat állapít meg a magyarázatok távolról (pl. roboadvice vagy chatbox alkalmazásával, vagy kérés esetén a kereskedőt képviselő személy beavatkozásával) történő nyújtására, és megtiltja a kereskedőknek, hogy online interfészeik kialakításával torzítsa vagy csökkentse a fogyasztók képességét a szabad, autonóm és megalapozott döntésre (ún. dark pattern alkalmazásának tilalma);
  • végrehajtás: a módosítás kiterjeszti a fogyasztói jogokról szóló 2011/83/EU irányelv végrehajtási és szankciós szabályait a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződésekre, ideértve a határokon átnyúló, kiterjedt jogsértések esetén alkalmazandó szankciók vonatkozásában a hatékonyabb végrehajtásról és korszerűsítésről szóló (EU) 2019/2161 irányelv által bevezetett módosításokat is.

Lényeges körülmény, hogy az Európai Parlament és a Tanács által elért megállapodás ideiglenes, azaz mindkét intézménynek jóvá kell hagynia azt, és hivatalosan el is kell fogadnia. Ezt követően az irányelv nemzeti jogba történő átültetésére az egyes tagállamoknak két éve lesz, tehát az új szabályozás 2025 vége előtt nem fog hatályba lépni.

Facebook
Twitter
LinkedIn