Újabb kötelezettség a webshopokra, piacterekre és más digitális platformokra

Év elejétől Magyarországon is hatályos a digitális platformszolgáltatók automatikus nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsége a rajtuk keresztül bonyolított kereskedelmi tevékenységek jellegéről és volumenéről. Az adatszolgáltatásra érdemes felkészülni, mivel az adóhatóság 2 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja azokat, akik hiányosan vagy nem tesznek eleget a kötelezettségnek.

Az e-kereskedelem rohamos fejlődésének adózási nyomon követése hosszú ideje egyre nagyobb nehézséget okozott. Az EU ezért 2021-ben megalkotta a DAC7 néven ismertté vált, az adózás és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködésről szóló irányelvet ((EU) 2021/514). Az irányelv implementálása és alkalmazása az EU teljes területén kötelező, Magyarországon 2023 első napjával lépett hatályba.

Kinek kell DAC7 adatszolgáltatást benyújtani és miről?

A DAC7 irányelv vonatkozik valamennyi uniós vállalkozásra, amely digitális felületén vagy szoftverén (például webhelyen vagy mobilalkalmazáson) keresztül úgy kapcsolja össze a vevőket és az eladókat, hogy az így eladott termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetését is lehetővé teszi. Lényeges, hogy azok az online szolgáltatók, amik csak marketing felületet, a vevők és értékesítők összeköttetését (Facebook piactér) vagy a fizetési tranzakció feldolgozását biztosítják, nem tartoznak a szabályozás hatálya alá.

Azok a nem uniós platformüzemeltetők is kötelezetté válnak, amelyek lehetővé teszik az érintett szolgáltatásokat az EU területén illetőséggel vagy telephellyel rendelkező értékesítőknek, vagy valamely tagállamban fekvő ingatlan bérbeadásával bevételt realizálnak. Ilyenkor nyilvántartásba kell vetetniük magukat az Európai Unió valamelyik tagállamában az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésére.

Az adatszolgáltatással érintett tevékenységek köre az alábbi:

 • áruk értékesítése (pl. Amazon, eBay, Alza, Etsy, Meska)
 • személyi szolgáltatások nyújtása (pl. Uber),
 • ingatlan bérbeadása beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és parkolóhelyet (pl. Airbnb, és más olyan felületek, amiknek része a fizetési procedúra is),
 • autó, roller, és más közlekedési eszköz bérbeadása (pl. Turo).

Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kezeli az adatszolgáltatást. Az online platformok üzemeltetőinek 2023. február 15-ig kellett, vagy az online platform elindítását követő 15 napon belül kell teljesíteniük a nyilvántartásba vételt. A NAV az alábbi szolgáltatóktól várja a kötelezettség teljesítését:

 • Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkező platformüzemeltető;
 • EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkező platformüzemeltető, amely megfelel az alábbi feltételek valamelyikének:
  • Magyarországon bejegyzett;
  • az üzletvezetésének helye (ideértve a tényleges üzletvezetés helyét) Magyarországon található;
  • állandó telephellyel rendelkezik Magyarországon;

(Az ilyen típusú platformüzemeltető más EU-tagállamban is teljesítheti az adatszolgáltatást, azonban ilyenkor is be kell jelentkeznie a NAV-hoz.)

 • olyan külföldi platformüzemeltető, amely az EU-ban adóügyi illetőséggel nem rendelkezik, ott nincs bejegyezve, nincs az EU-ban üzletvezetési helye, állandó telephelye, de lehetővé teszi valamely érintett tevékenységnek a jelentendő értékesítő általi elvégzését, vagy valamely tagállamban található ingatlan bérbeadását magában foglaló érintett tevékenység végzését, és az adatszolgáltatás teljesítésére Magyarországot választja.

Lényeges teher, hogy a kötelezett platformüzemeltetőknek át kell világítaniuk értékesítő partereiket ez év végéig, és az átvilágítással és adatszolgáltatással összefüggő intézkedéseikről és a kapcsolódó információkról (pl.: partner neve, címe, adóazonosító száma, bankszámlaszáma, születési dátuma, cég esetén cégnév, adószám, bankszámlaszám, nyilvántartási szám, negyedéves bontásban a befolyt összeg, jutalékok, adók összege, a tranzakciók száma, ingatlanközvetítő platformoknak a kiadott ingatlan címe, helyrajzi száma, kiadott napok száma) nyilvántartást kell vezetniük, és 10 évig meg is kell őrizniük. Ez jelentős adategyeztetéssel és adatkezeléssel fog járni.

Az első, 2023-as adatokra vonatkozó, adatszolgáltatás határideje 2024. január 31.

Miről nem kell adatot szolgáltatni: például a közigazgatási szervek, tőzsdén jegyzett társaságnak minősülő, illetve az adatszolgáltatási időszakban kétezernél több ingatlanbérbeadást lebonyolító értékesítők (pl. szállodaláncok vagy utazásszervezők) vonatkozó adatait, de a kevesebb, mint 30 eladást teljesítők szintén mentesülhetnek, ha a kifizetett vagy jóváírt ellenérték nem haladta meg a 2.000 eurót.

kép forrása: https://www.roamler.com/dac7-new-euy-tax-directive/

Facebook
Twitter
LinkedIn